Tag: แผ่นรองนั่งชักโครก

September 26, 2017 / / Review

เคยเป็นมั้ย
เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า , ปั๊มน้ำมันที่ต่างจังหวัด, ห้องน้ำส่วนกลางบริษัท, หรือที่สนามบิน
จะมีอาการไม่กล้าเข้าไปใช้ปลดทุกข์หนัก หรือทุกข์เบา เพราะมันดูไม่น่าไว้ใจ หรือบางทีก็มองดูสกปรกเหลือเกิน