Tag: Barack Obama

August 7, 2016 / / Etc.

ปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเพื่อน เรื่องครอบครัว หรือแม้กระทั่งเรื่องเงิน สิ่งเหล่านั้นสะสมมากขึ้น จนเกิดเป็นความเครียด ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ และความวิตกกังวล มักรบกวนจิตใจอยู่เสมอ ซึ่ง บารัก โอบามา มีวิธีรับมือกับมันให้อยู่หมัด ดังนี้