Tag: BTS

October 18, 2015 / / Etc.

ปกติเป็นคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS บ่อยมาก แทบจะทุกวัน
ตอนนี้อายุ 22 ปี ใช้เป็น บัตรแบบ Student สีเขียว อยู่
—————————————————————————

ปกติทางเจ้าหน้าที่พนักงานเขาจะมีการสุ่มตรวจกันแบบน่าจะ random
ตรวจบ่อยสุดน่าจะเป็นที่สถานี อโศก (Asok)
เพราะเป็นแหล่งสุมของคนทำงาน
โดยเฉพาะช่วงพีคไทม์ 7.45-8.30