Tag: easy

February 22, 2017 / / Review

หมูฮ้อง

เป็นเมนูอาหารประจำถิ่นของชาวจีน เชื้อสายฮกเกี๊ยน ที่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้บ้านเรา
โดยคำว่าฮ้อง คือ การต้มให้เข้าเนื้อ เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาอยู่ที่เมืองภูเก็ต
และประเทศเพื่อนบ้าน ปีนัง-สิงคโปร์ คนจีนเหล่านี้จะทำหมูฮ้องกินกันในงานไหว้ งานมงคล
ทำกันที เป็นหม้อใหญ่ๆ ไว้ให้ลูกหลานได้ตักกินกันได้หลายมื้อ