Tag: Ice-cream

February 24, 2017 / / Eat

เมืองไทย เมืองร้อน
ยิ่งหน้าร้อน ต้องหาของเย็นมาดับกระหาย
แต่คนไทยต่อให้เข้าฤดูหนาว (หนาวอันน้อยนิด) ก็ยังชอบกินของหวานของเย็นกันอยู่ดี
ผู้หญิงกับขนมหวานมันขาดกันไม่ได้ บางคนสามารถกินแทนข้าวเป็นอาหารหลักได้เลย